Přejeme šťastný nový rok 2013

V letošním roce se nám vydařilo mnoho věcí: tři krásné tábory v
lesích a  jeden příměstský, dva krásné zájezdy pro děti a veřejnost, na
klubovně se díky prostředkům z města Slavkova u Brna zrekonstuovala
jedna skladová místnost a díky penězům z Jihomoravského kraje se na
zmíněných táborech mohly děti ubytovat pod novými stanovými celtami.
Máme také čtyři nové rozkládací latríny od stolařství Spáčil a před
klubovnou díky šikovným pánům z radnice vzniklo zbrusu nové dětské
hřiště. Zkrátka byl letošní rok úspěšný a tímto chci všem, kteří nám
jakkoliv během roku pomohli ať už materiálně, finančně nebo rukou k
dílu, poděkovat. Protože bez takovýchto zdrojů bychom bohužel
fungovat nemohli. A o to víc si vaší podpory vážíme. Přeji vám všem
krásný a šťastně prožitý nový rok 2013.

PF