Přejeme vám krásné Vánoce a dobrý rok 2016

Vážené a milé sestry, bratři, kamarádi, rodiče, naši podporovatelé i
obdivovatelé, rádi bychom vám za všechny skauty ze Slavkova poděkovali
za podporu během letošního roku a popřáli vše nejlepší do roku nového.
Zároveň vám k vánočnímu stolu posíláme přání klidu, odpočinku a radosti
ze setkání s blízkými, Ježíškem i radost z dárečků. Vaši skautští vedoucí.