Představujeme vám logo našeho letošního výročí

Logo 

Protože víme, že aby i to nejkvalitnější zboží mohlo konkurovat
ostatním produktům, musí něčím zaujmout. Musí mít svou značku, své logo.
A protože jsme patřičně hrdí na to, že Junák ve Slavkově u Brna vznikl
už v roce 1920, tedy jen několik let po vzniku samostatného Junáka v
Československu, rozhodli jsme se této významné události přidělit vlastní
slavnostní logo. Oslovili jsme kamaráda a skauta Radima Maradu a ten se
svého úkolu zhostil s pečlivostí sobě vlastní. Už za pár dní bylo
dílo na světě. A nyní ho budeme s hrdostí spojovat s letošním jubileem. A
vy všichni ho během roku uvidíte hned několikrát na nejrůznějších
akcích i materiálech a pozvánkách. Těšíme se na nich s vámi na viděnou.