Přečtěte si o nás na Veslavkove.cz

Pravidelně se nám daří přispívat nejrůznějšími články, týkající se
našich aktivit, nejen do městského informačního měsíčníku Slavkovský
zpravodaj, ale i do rozšířené internetové verze tohoto média. Právě se
na stránkách www.veslavkove.cz
dočtete o vydařeném zábavném programu pro děti, který jsme připravili v
rámci setkání obcí DSO Ždánický les a Politaví v zámecké zahradě
slavkovského zámku. Přečtěte si více… http://www.veslavkove.cz/spolecnost/v-nedeli-s-junakem.aspx