Pozvání na Mikulášskou besídku

Došlo vám už, že za tři dny už je tu prosinec? A na začátku tohoto
měsíce se kromě vzpomínkových akcí na Bitvu tří císařů, která se u
našeho města odehrála před více než 200 lety, uskutečňuje každoročně i
skautská Mikulášská besídka. I letos se sejdeme v Divadelním sále na
ZŠ Komenského, kde od 13:00 bude připraven pestrý program, vytvořený
všemi našimi oddíly. Příjďte se pobavit s námi! Děti navíc od Mikuláše,
který mezi přítomné zavítá v doprovodu anděla a čertů, dostanou malý
balíček dobrot.

Pozvánka