Pour Feliciter 2017

Vážení příznivci skautování ve Slavkově, vážení rodiče našich členů,
vážení sponzoři, kamarádi a v neposlední řadě vážení vedoucí, rádci i
ostatní slavkovští skauti, dovolte, abych vám za celou střediskovou radu poděkoval
za podporu v letošním roce a popřál vám příjemné prožití vánočních
svátků a dobrý vstup do nového roku 2017. A pak samozřejmě spoustu
úspěchů a radosti od ledna do prosince.

.