Pour Feliciter 2011

Vážení skautští i neskautští přátelé, rád bych Vám jménem všech
oddílů a vedoucích touto cestou poděkoval za veškerou přízeň a podporu,
kterou jste nám v průběhu tohoto roku věnovali a do toho příštího s
pořadovým číslem už 2011 Vám přeji spoustu úspěchů, zdravého ducha i
tělo a věřím, že se budeme na akcích nejen pod hlavičkou Junáka nadále
potkávat.

 PF