Poděkování za pomoc během letního tábora

Postavit stanový tábor na zelené louce není úplně jednoduchá věc. I
přesto, že s tím máme dvacetileté zkušenosti, je rozhodující počet a
kvalita pracovních sil. Stejně tak před táborem, během něj i po jeho
skončení je třeba zajistit spoustu drobností i pro tábor existenčně
důležitých věcí. Chtěli bychom tedy tímto poděkovat za pomoc a podporu
všem rodičům a přátelům, kteří ochotně přiložili ruce k dílu nebo
poskytli materiál a nářadí, a VaK Vyškov za bezplatné poskytnutí
cisterny s pitnou vodou pro celé tři táborové týdny.