Pochvala od Abatyšky, jedné z šéfek táborové kuchyně

V mejlu mi přistála tato příjemná slova:

Za dobu své činovnické aktivity jsem absolvovala dvanáct nebo
třináct skautských táborů, z toho tři střediskové. I proto jsem na
letošní střediskový tábor nejela s  velkým optimismem spíš jsem čekala
potíže. Ale jak už to tak bývá, když to nejmíň čekáte, přijde
překvapení. A musím říci, že velice příjemné. Všehno klapalo bez
zbytečných řečí a na jedničku. Stavba tábora, chod tábora, program,
pořádek na táboře atd., a co mě nejvíc dostalo, byl přístup všech
zúčastněných k dětem. Pro všechny činovníky, rovery, skauty – zkrátka
pro všechny mladé, kteří se tábora zúčastnili, mám jen slova chvály!
Chtěla bych Vám proto za tu ne vždy oceněnou a  mravenčí práci
poděkovat. Bylo mi ctí účastnit se a být s Vámi.

Blahopřeji

Babča-Abča/Šimková Karla

Věřím, že vás tato slova potěšila stějně jako mě a všechny vedoucí, kterých se týkají.