Opustil nás bratr Klíma

Je naší smutnou povinností oznámit, že nás navždy opustil bratr Klíma –
Kliment Kohoutek. Zemřel ve věku 86 let. Pro slavkovský skauting to byla
téměř ikonická osobnost, účastník Jamboree v roce 1947, vedoucí oddílů v
letech krátkodobého obnovení Junáka v sedmdesátých letech minulého
století, vedoucí střediska po jeho dalším obnovení po roce 1989 a člen
Svojsíkova oddílu. Hrdý skaut, gentleman a poctivý člověk. Pohřeb se koná v sobotu 26.11. ve 14:30 v kostele Vzkříšení páně ve Slavkově u Brna.