Odešel Jarda Jelínek…

Jaroslav Jelínek, nebo jen Jarda, protože jinak se mu mezi skauty
neřeklo, byl v devadesátých letech vedoucím 3. oddílu vlčat. V roce 1990
stál spolu s dalšími bratry a sestrami u znovuobnovení Junáka ve
Slavkově u Brna. I když později aktivního skautování zanechal, rád se
účastnil Junáckých Slunovratů nebo setkání SPJ v čase vánočním. Tento
rok by se dožil krásné šedesátky.

Miloval přírodu a ve skautingu si vážil ducha, jež toto hnutí má. Z
jeho oddílu vzešlo hned několik schopných rádců a šestníků. A dnes jsou z
nich lidé, kterým se skauting právě díky členství v Jardově oddíle vryl
pod kůži hodně hluboko.

Dovolte tedy, abychom touto cestou vážené rodině i všem pozůstalým projevujevili hlubokou a upřímnou soustrast.

Skauti se Slavkova u Brna