Mikulášská besídka 2011

Stejně jako loni se sejdeme ve dvě hodiny odpoledne v druhém patře
základní školy na Komenského náměstí, kde se nachází krásný prostorný
sál. Vstup do těchto končin školy je zajištěn přímo hlavním vchodem od
kostela. Každá družina nebo oddíl bude mít připraven krátký blok
hraných, mluvených nebo hudebních medailonků a všichni přítomní rodiče,
příbuzní, kamarádí a další návštěvníci tak budou moci shlédnout umění
našich členů v mnoha podobách.

Na závěr každé dítě dostane mikulášský balíček s drobnými dobrotami. Těšíme se nejen na děti, ale i na všechny dospělé.