Nová květinová výzdoba u pomníku A.B.Svojsíka

Všichni, kteří prochází Svojsíkovým parkem, si teď mohou všimnout nové
květinové výzdoby před pomníkem zakladatele českého Junáka Antonínem. B.
Svojsíkem. Díky městu Slavkovu u Brna a Zahradnictví Tesák došlo k
úpravě záhonku a výsadbě několika květin. Tento unikátní pískovcový
pomník tak dostal nečekaný, ale velmi příjemný dárek. Rád bych tedy touto cestou poděkoval všem realizátorům z naší radnice.