Kompletní informace pro startující na Svojsíkově závodě

Stáhněte si pravidla v PDF formátu.
Je to lepší mít to pěkně v rozumné tiskové podobě než to složitě
pročítat tady na webu. Ale samozřejmě i zde si to můžete prohlédnout.

Těším se za celý organizační tým na setkání s vámi na zahájení závodu.

Termín závodu: sobota 20. dubna 2013

Místo konání: město Slavkov u Brna a jeho blízké okolí

Sraz účastníků: 8:00

Startovné: 50 Kč na účastníka

Sraz, nástupy, start i cíl
je u klubovny Junáka Slavkov u Brna na sídlišti Nádražní. Před startem
proběhne registrace hlídek a slavnostní nástup zahájený skautskou
hymnou.

Orientace ve městě:
před startem dostane hlídka mapu s plánkem města a zaznačenými
stanovišti a prodejnami potravin. Trasa nebude nijak značena, hlídka
musí najít stanoviště svépomocí. Dále obdrží průvodku hlídky, kam budou
zaznamenávány body ze stanovišť a čekací čas. Dále obdrží zadání 3 úkolů
do modulu Přežití.

Trať bude připravena tak, aby se minimalizovaly čekací doby na
stanovištích a provede družiny celým městem a jeho blízkým okolím. Během
závodu budou použity moduly Závod, Přežití a Zpětná vazba. Start první
hlídky je v 9:00, další starty vždy po 10 minutách. Hlídka bude mít
určeno, které stanoviště má navštívit jako první, dál už postupuje podle
svého uvážení. Nesmí vynechat žádné stanoviště, ale může disciplínu
zcela vzdát bez bodového ohodnocení. Startovní číslo hlídek bude
losováno. Družina musí na každé stanoviště nastoupit kompletní.

Bodování je v souladu s pravidly Svojsíkova závodu. Na každém z osmi stanovišť v modulu Závod
je možné získat až 36 bodů. Za překročení limitního času 20 minut se
hlídce body naopak strhávají (mínus 6 bodů za každých dokončených 10
minut přesčasu). V rámci modulu Závod je zavedena i disciplína „Včasný
návrat“, kdy je družina povinna absolvovat modul nejdéle do 4 hodin od
startu. Za každých dokončených 15 minut přesčasu je družině strháváno 6
bodů. Od konečného času se odečítá nasbíraná čekací doba.

Modul Přežití
bude samozřejmě nutné plnit průběžně během celého závodu. Vyhodnocení
všech tří úkolů proběhne v cíli. Je možné získat až 36 bodů za každý
úkol. Časově není jejich plnění omezeno, ale je nutné mít splněno
do16:30.

Modul Zpětná vazba bude aplikován ústně přímo na stanovištích po splnění disciplíny, stejně tak po splnění úkolů zadaných v rámci modulu Přežití.

Na trať s sebou musíte mít: do družiny
přenosný vařič (kompletní i s bombou), dvě nádoby na vaření (jedna
z nich musí být schopna pojmout jídlo pro celou družinu), tři šátky,
několik papírů A4, sadu fixů nebo pastelek, nůž, rýček, a lékárničku. Každý navíc
lžíci, pití, uzlovačku, psací potřeby a zbytek z běžné povinné výzbroje
správného skauta či skautky. Závod je možné absolvovat v běžném
oblečení, ovšem se skautským šátkem kolem krku. Na nástupy je třeba mít kroj.
Pokud bude pršet, tak samozřejmě může být pláštěnka nebo bunda.
Povoleny jsou mobilní telefony, buzoly i GPS, ale v podstatě k ničemu
nebudou. Telefony se nesmí používat pro kontaktování kohokoliv mimo
družinu (neplatí pro přivolání záchranky apod.).

Vedoucí závodu i hlavní rozhodčí
je Míla (Milan Šemora, 608830837, msemora@seznam.cz). Doprovod hlídek
na trati není nutný. Stanoviště budou obsazena rozhodčími z našeho
střediska  a doplněna pomocníky z oddílu z Lulče. Ukončení závodu
předpokládáme v 17:00 a bude zakončen vyhlášením 3 vítězných hlídek
v každé z kategorií. Do krajského kola postupují 2 družiny skautů a 3
skautek. Vítězné hlídky dostanou drobné výhry do družiny.

Zázemí v cíli:
po celou dobu bude připraven čaj, voda, toalety, možnost schovat se
před deštěm či horkem. Každý účastník dostane malou svačinku (ovoce,
oplatek).