Bratr Klíma slaví 85. narozeniny!

V neděli odpoledne zástupci střediskové rady Junáka ve Slavkově (Hynek a Míla) a Sdružení přátel Junáka ze Slavkova (Olda Chocholáč) navštívili bratra Klímu. Popřáli mu ke krásnému životnímu jubileu mnoho elánu a zdraví do dalších let a předali dárkovou krabici. A zatímco se venku za oknem smetala jedna sněhová přeháňka za druhou, ve vyhřátém obýváku se pak více než hodinu povídalo o zážitcích z mládí a plánech do budoucna. Závěrem Klíma daroval střediskové delegaci dvě velmi vzácné knihy ze své bohaté sbírky: Handbook for boy scouts of America. Obě jsou vydané americkými skauty a ta starší z nich dokonce hned po 2. světové válce. Stanou se součástí archivní knihovny na skautské klubovně. Děkujeme!