Junák obnovuje činnost v omezené podobě

Celostátní
přerušení činnosti Junáka skončilo 10. května 2020. Nadále musí být na každé
akci dodržována zpřísněná pravidla, která omezují osobní kontakt a zvyšují
nároky na hygienické zajištění.

Činnost oddílů
je tak stále komplikovaná a do konce školního roku bude probíhat v oddílech
různě podle možností každého vedoucího. Rodiče a starší členové jsou o změnách
průběžně informování. Děkujeme všem za pochopení.