Junácký slunovrat 2011 v novém kabátě

Novou lokalitu ovšem nemůžeme prozadit, protože přemístění tam je už
součástí prvního úkolu pro všechny hlídky. Důležité ale je, že k tomu
bude použita síť IDS JMK.

Hned na prvním stanovišti se všechny hlídky zaráz začnou prát s
přiděleným úkolem. Rychlost jeho splnění je dostane na trať a začne
pravý závod. Připraveno bude celkem 10 stanovišť na trati dlouhé cca 2.5
km a označené barevnými fáborky. Celý závod je pak na téma ZLATÁ HOREČKA.

Zlatá

Rozpis stanovišť:

  • Najít cestu k rýžovišti zlata dle dodaných informací
  • Správně si připrav zavazadlo na cestu na Klondike
  • Několik dní jsi nejedl/a, nezbývá než zjistit, která rostlina není jedovatá
  • Obklíčili vás indiáni, musíte dát zprávu ostatním pro záchranu
  • Cesta je plná překážek a teď musíte překonat propast
  • Někteří členové skupiny potřebují ošetřit svá zranění
  • Jedině na ohni dokážeš připravit teplé jídlo
  • Vědět jak správně svázat vor nebo dva šátky dohromady
  • Bez stavby přístřešku nemůžete přenocovat v pustině
  • Správně zjistit dobrou míru a vzdálenost od záboru k záboru je nutné

Důležité organizační pokyny:

Prezentace účastníků bude probíhat ve Slavkově u Brna u skautské klubovny na sídlišti Nádražní od 7:15 do 7:45. Slavnostní nástup bude v 8:00 a přesun ke startu závodu (na zastávku IDS JMK) proběhne v 8:30. Predpokládané ukončení závodu je v 15:00 a vyhlášení výsledků v 15:30. Následně je nutné se znovu přemístit na zastávku integrované dopravy.

Hlídky musí být striktně 4 členné. Výjimky budou pečlivě posuzovány pořadatelem. Hlídky musí být vybaveny KPZ, pláštěnkou a oblečením a obuví dle počasí. Trať není nutno absolvovat ve skautském kroji, na nástupu však bude kroj vyžadován.

Kategorie budou tři – 1. Světlušky, 2. Vlčata, 3. Skauti + Skautky. Ostatní kategorie mohou závodit mimo soutěž. Ročníky jednotlivých kategorií se řídí dle platných skautských metodik.

Startovné dělá 30 Kč na člena hlídky a platí se při registraci. Náklad na cestu dopravními prostředky není v ceně startovného a jeho předpokládaná výše bude do 40 Kč.

– Trať závodu je od Slavkova vzdálena přibližně 15 km a vede z větší
části lesem po lesních cestách. Z cíle je nutné se pak hromadně vrátit
zpět k zastávce IDS JMK. V cíli bude připraven čaj, polévka a oheň na zahřátí.

– U hlídek Světušek a Vlčat doporučujeme doprovod. Trať však bude připravena tak, aby byla omezena možnost bloudění.

– Všem hlídkám bude hodnocet čas, kdy celkový časový limit je omezen
na 2,5 hodiny. Dále bude samozřejmě hodnocen počet dosažených bodů. Na
každém stanovišty bude možno udělit od 1 do 10 bodů,
přičemž se přiklání i k celkovému chování členů hlídky (například řádné
nahlášení při příchodu na stanoviště, nemluvit sprostě,
spolupracovat…). V případě shodného počtu dosažených podů pak
rozhoduje čas.

Přihlášky (stačí email se jmény startujících, ročníky narození a kategoriíí, ve které budou soutěžit) stačí zaslat do 20.3.2011 na adresu hlavního rozhodčího Tondy Křivonožky – Yettiho na adresu ye.tti@seznam.cz.

Případné dotazy k závodu vám zodpoví kterýkoliv oddílový vedoucí nebo
přímo hlavní rozhodčí Yetti. Těšíme se na vaši hojnou účast!