Jednodenní cyklovýlet pro všechny

Doprava do Lednicko – Valtického areálu bude organizována veřejnou
dopravou speciálními cyklovlaky od Českých drah. Do Brna vyrazíme brzy
ráno (přesný čas upřesníme přihlášeným), v Brně nasedneme na cyklovlak
do Břeclavi a večer se opačným směrem do našeho domova dostaneme někdy
kolem 9 hodiny.

Připraveny jsou 3 různé trasy pro cyklisty nebo pěší:

1) Trasa A

Pro pěší (cca15 km) po nejzajímavějších památkách přímo v Lednicko-Valtickém areálu.

2) Trasa B

Kratší cyklistický okruh (cca 25km). Jedná se o cyklotrasy č.
41+5046. Trasa: Břeclav-Lednice-Zámecká cesta do Valtic kolem chrámu Tří
grácií, kaple SV. Huberta a Dianina chrámu, pak na žst. Valtice-město.

 3) Trasa C 

(cca 53 km). Navazuje ve Valticích na cyklotrasy č. 411, 42+43 okolo
Česko-Rakouské hranice k zámečku Pohanská a lužními lesy zpět do
Břeclavi. Odsud přesun směr Brno cyklo vlakem.

Cena za celý výlet je 300 Kč, pro registrované členy našich oddílů pak 250 Kč, ale pouze za předpokladu, že se přihlásíte do 23.5.2014.
Žádnou speciální přihlášku tentokrát nevyžadujeme, stačí napsat své
jméno a zvolenou trasu na email hlavního organizátora Bratra Orla:
Olda.Bayer@seznam.cz.