Informace pro rodiče – příměstský tábor

Jak uhradit táborový poplatek?

Táborový poplatek ve výši 1200 Kč, respektive 1000 Kč u druhého
sourozence, prosím uhraďte nejpozději do 10. srpna buď v hotovosti
kterémukoliv oddílovému vedoucímu či přímo vedoucímu tábora na domácí
adrese ČSA 625, Slavkov u Brna, nebo využijte možnosti platby na účet
1561279309 / 0800. Jako variabilní symbol uveďte prosím datum narození
vašeho dítěte ve tvaru DDMMRR a pokud se vám podaří vecpat do zprávy pro
příjemce i jméno, bude to ještě přehlednější.

Potvrzení bezifekčnosti

Ti z vás, co poslali elektonickou přihlášku, ať si připraví originál
řádně podepsaný a také potvrzený lékařem na první den tábora.
Nezapomeňte, že těsně před začátkem tábora, tedy v pátek 19.8.2011 nebo o
víkendu, smíte čestně prohlásit, že dítě není nakaženo žádnou infekční
chorobou, kterou by ohrozilo ostatní. Bohužel bez řádně vyplněné
přihlášky nemůže být dítě připuštěno k nástupu na tábor.

Co děti čeká?

Každý den přiveďte své dítě na skautskou klubovnu na sídlišti
Nádražní ve Slavkově. Od 7:45 tam určitě bude už některý z vedoucích.
Odvést svou ratolest zpět domů si zase budete moci vždy kolem páté
hodiny odpoledne. Celý program ve formě her, soutěží, manuální zručnost
procvičujících aktivit apod. bude probíhat většinou na klubovně nebo v
jejím okolí a bude součástí jedné velké celotáborové tématické hry.
Párkrát také zajdeme třeba do zámeckého parku nebo na podobné zajímavé
místo. Ovšem ve středu vyrazíme na celodenní výlet na výletní loď na
Brněnskou přehradu. Ráno i odpoledne ale budou děti na značkách v
obvyklý čas… No a na pátek je pro změnu připraveno odpolední opékání
špekáčků (cca od 17 hodin) s krátkým programem dětí, hudebním doprovodem
a závěrečným přespáním na klubovně. V sobotu pak děti ráno pouze
vstanou, nasnídají se a budou po vyhlášení výsledků celotáborové hry
připraveni k odchodu domů. To by mělo být přibližně v 10 hodin. Na
páteční oheň jste všichni srdečně zvání, tak doufáme, že dorazíte v co
nejhojnějším počtu, klidně i s babičkami a kamarády. Pravděpodobně to
navíc spojíme s akcí Den pro skauty, o kterém budeme informovat později.

Zázemí během tábora

Na skautské klubovně je malá kuchyňka s teplou vodou a lednicí, pití
bude k dispozici po celý den, svačinky a přesnídávky budou probíhat na
klubovně a na obědy budeme hromadně chodit do jídelny v areálu bývalého
cukrovaru (cca 5 minut cesty), kde se účastníci spokojeně stravovali už
loni.

Závěrem

Věříme že veškeré plánované aktivity děti zaujmou, dobře se pobaví a
možná i něco naučí. Změny v programu či organizaci ještě mohou nastat,
ale určitě se o nich včas dozvíte.