Výprava Konůvky

Na první společné výpravě 3. oddílu jsme se spolu s Rychlými šípy vydali po stopách Jana Tleskače.