Den otevřené klubovny

Drazí přátelé, ač jsme to tak nezamýšleli, v pořadí první akcí z balíku oslav stého výročí založení našeho střediska, se stane Den otevřené klubovny. Příjďte se 31.5. mezi 13. a 17. hodinou podívat, kam jste za mlada chodili na družinovky a nebo kam chodí vaše děti! Nepřipravujeme žádný náročný program – prostě se jen projdete po místnostech, kam se ani běžně nedostanete a nasajete pravou skautskou atmosféru!