Český skauting opustil bratr Břicháček

foto/obrázek

Rádi bychom v této souvislosti připomněli Václavův letošní novoroční pozdrav, kterým se obracel na každého z nás…

Milé sestry, milí bratři,

přeji
vám všem hodně dobré pohody, jasné nebe nad stezkou, mnohá přátelství a
spoustu radostných dětských úsměvů a rozzářených očí ve Vašich oddílech a
v mnoha činnostech po celý rok 2010.

Jedno velké nebezpečí vidím dnes v tom, že mnozí lidé ztrácí smysl života. Jak tomu čelit?

Člověk,
který dobře zná krásu jarního lesa, krásu kvetoucích luk i čistých
potoků a k tomu i horských chalup, noční oblohy i ranních mlh, nemůže
pochybovat o vnitřním smyslu světa i lidského výchovného usilování.

Mnoho radostí a pěkných zážitků Vám přeje

Václav Břicháček (po návratu z nemocnice a se stálým optimismem)

Článek byl převzat ze stránek http://www.skaut.cz