Časy schůzek Jedničky

Od září 2022 až do června 2023 se budou kluci z 1. oddílu, benjamínci i vlčata, scházet na klubovně vždycky v pátek od 17 do 19 hodin. Pokud by měla být změna, určitě se to včas dozví oni i rodiče.