Ať jsou pěkně vidět!

Nerad používám slovo sponzor, protože by mohlo navádět k ryze peněžní
podpoře. Jenže forem sponzorství je mnohem více a zajímavé je, že právě
ti, kteří nám někdy i nemalými částkami přispěli na vylepšení
materiálního zabezpečení našich akcí, si přejí zůstat v anonymitě. Jsme
ale rádi, že jsme se prozatím s těmito šesti společnostmi dohodli na
vystavení cedulek s logy jejich firem a mohli tak veřejně poděkovat za
jejich podporu. Takže ať jsou pěkně vidět! 🙂

Podporují

Pokud i vy nebo vaše společnosti či živnost vidí v podpoře skautských
dětských oddílů nějaký smysl, bez ostychu se ozvěte kterémukoliv
vedoucímu oddílu nebo vedení střediska a zeptejte se, jakou formou
sponzorství byste mohli přispět. Na oplátku se nejen objeví vaše logo
vedle hlavního vchodu do klubovny, ale hlavně úsměv na tváři více než
sta členů našich slavkovských oddílů, když do ruky budou brát nové
nářadí, nasávat táborovou atmosféru v novém staně nebo třeba prohlížet
fotky z výpravi na novém dataprojektoru…

Buďte také vidět!

Vedoucí střediska – Milan Šemora (msemora@seznam.cz)
Vedoucí dětských oddílů – Kristýna Mazalová (tynanika@volny.cz)
                                   – Hynek Charvat (hynek.charvat@seznam.cz)
                                   – Hedvika Nováková (f.hedvika@seznam.cz)