22. Junácký slunovrat – pravidla a pokyny

Tento závod nejspíš není třeba představovat. Svědčí o tom už jeho
téměř neskutečné pořadové číslo: dvacet dva! Přesně po tolikáté se budou
moci soutěžní hlídky pokusit porazit své konkurenty a stanout na
stupních vítězů a tím pádem vyhrát některé z pěkných cen. Zvány jsou
všechny oddíly z blízka i daleka. Nejednou tu závodili hlídky z Prahy,
Vsetína, Veselí, Brna a kromě slavkováků patří mezi nejpravidelnější
startující naši dlouholetí kamarádi ze střediska Vyškov.

Protože se každý rok snažíme dělat závod trošinku jinak, určitě
nebude od věci si připomenout pravidla a organizační pokyny. Tak tedy
pozorně čtěte:

Závazné propozice

22. Junáckého slunovratu, konaného 24.3.2012 s ústředním tématem „Dvacet tisíc mil na moři“

Organizační pokyny před startem:

 

1/ Soutěž je určena pouze pro čtyřčlenné hlídky. Výjimky budou pečlivě posuzovány organizátory před závodem.

2/ Přihlášky se přijímají e-mailem na adrese ye.tti@seznam.cz (vedoucí závodu) nebo na msemora@seznam.cz (vedoucí střediska) do 18.03.2012. Za přihlášku je považován závazný pokyn k zaregistrování hlídky, obsahující zvolenou kategorii, jména členů hlídky, jejich ročníky narození a oddíl + středisko, za který závodí.

Stáhnout si můžete také rovnou Průvodku hlídky, ve které opět stačí vyplnit pouze jména startujících, kategorii a odeslat na uvedené emaily, kde je zaevidujeme.

3/ Kategorie jsou rozděleny skaut-skautka, vlče, světluška – rozhodující je rok narození. Správnou kategorii určujeme podle platných skautských metodik.

4/ V případě nutnosti uvést na start smíšenou
hlídku, bude závodit za kategorii, která je v hlídce zastoupena více.
Jestliže budou v hlídce zastoupeny obě stejně, je kategorie zvolena při
registraci a není možné ji dále měnit.

5/ Startovné na osobu je 30,-Kč. Vybírá se při registraci před závodem.

6/ Sraz všech účastníků je v 8:00 u koupaliště ve Slavkově u Brna. Registrace probíhá do 8:30, kdy proběhne slavnostní nástup. Později není možné se k závodu registrovat!

7/ Na slavnostním nástupu před i po závodě je nutné být v kroji nebo v oddílovém tričku.

Průběh závodu:

 

5/ Hlídky budou na trať posílány ve dvou směrech. Na každém stanovišti dostane hlídka od 0 do 8 bodů, plus až 2 body navíc za dobré vystupování, chování, týmovou spolupráci, nahlášení hlídky při příchodu na stanoviště apod.

6/ Každý člen hlídky si na trať bere
pláštěnku, KPZ, oblečení dle aktuálního počasí a uzlovačku Do hlídky pak
stačí jedna buzola či kompas.

7/ Celá trať závodu bude označena barevnými
fáborky a bude vytýčena v okolí města Slavkova u Brna. Její délka bude
cca 3 km a hlídky ji musí zvládnout do maximálně 150 minut, jinak budou diskvalifikovány.

8/ Stanoviště budou rozmístěna po přibližně 100 až 300 metrech a označena čísly pro lepší orientaci.

9/ Náročnost úkolů pro světlušky a vlčata je přizpůsobena věku. Je možné na trať vyslat i dospělý doprovod.

10/ Trať není nutné absolvovat ve skautském kroji. Ovšem vzhledem k letošnímu tématu budou klídky hodnoceny i za tématický kostým! Proto výrazně doporučujeme hlídky vybavit nebo sjednotit nápaditým oblekem 🙂 

11/ Rozhodčí na stanovištích jsou garanty disciplíny, rádi však uvítají pomoc z řad návštěv a přihlížejících.

Vyhodnocení závodu:

 

12/ Závod končí doběhnutím poslední hlídky do cíle, předpokládáme čas 14:00.

13/ Vyhrává hlídka, která v dané kategorii získá nejvíce bodů. V případě shodnosti bodů rozhodne celkový čas.

14/ Vyhlašovat se budou první 3 místa v každé kategorii a na všechny tyto hlídky čekají věcné ceny.

15/ Případné protesty se mohou podávat do 30 minut po ukončení závodu.

15/ Na konci tratě bude pro závodníky připraven čaj, polévka a oheň na zahřátí. Na ohni bude možné si opéct vlastní špekáčky.

17/ Slavnostní nástup s vyhlášením výsledků lze očekávat za 30 minut po ukončení závodu.

18/ Po vyhlášení výsledku bude umožněn rozchod účastníků.

Shrnutí časového harmonogramu:

7:45 – 8:00

Sraz účastníků

8:00 – 8:30

Registrace přihlášených hlídek

8:30

Slavnostní nástup

cca 8:50

Start prvních dvou hlídek

cca 14:00

Doběhnutí poslední hlídky

cca 14:30

Vyhlášení výsledků na nástupu

15:00

Ukončení Junáckého slunovratu 2012

Případné dotazy směřujte na uvedené emailové kontakty. Těšíme se  na vás na startovní čáře 🙂