101. rok českého skautingu. Víte, kdy a kde jsme se poprvé sešli ve Slavkově?

„ …V našem městě Slavkově došlo k ustavení a prvnímu srazu junáků v
roce 1920. Členy skautského oddílu byli bratři Kantek, Chládek, Fous,
František Novotný, Kukla a František Čehovský. Prvním dlouholetým vůdcem
oddílu byl bratr Machančík, který měl zaměstnání ve Slavkově a mohl se
této činnosti věnovat. Oddíl měl klubovnu v Úzké ulici v domě u
Šerých. Oddíl měl pravidelné schůzky, výlety do okolí s tábořením.
Chlapci chodili povětšině na výlety do Vítovic k Tylově boudě a skály
na Říčkách jim byly druhým domovem…“

Související informací je, že jsme v roce 2012 postavili tábor také
„na Říčkách“, i když na jiném místě, nedaleko Moravského krasu.
Symbolicky se tak slavkovští skauti vrátili „na místo činu“ po 82
letech tábořit. I když v devadesátých letech se zejména 1. skautský
oddíl v této lokalitě objevil na víkendových výpravách, kdy našli
přístřeší na chatách podél Malé Říčky, které patříli a některé dodnes
patří slavkovským trampům.