Středisková rada

V úterý 13.9.2016 proběhl po třech letech další volební sněm. Delegáti si zvolili toto složení střediskové rady:

Vedoucí střediska:

Milan Šemora
kontakt: 608 830 837
e-mail: msemora@seznam.cz

Zástupkyně vedoucího střediska:

Kristýna Bayerová
kontakt: 776 711 314
e-mail: kristynabayerova@seznam.cz 

Ve střediskové radě, která je jakýmsi "řídícím orgánem" slavkovského Junáka, s námi je ještě 

Bohumil Holoubek - Bob
Olda Chocholáč,
Olda Bayer - Orel,
Filip Rujbr - Steve

a v revizní komisi, podle zákona povinném orgánu každého spolku v ČR

Hynek Charvat,
Ondra Horák,
Zbyněk Marada


Rada se schází zpravidla jednou měsíčně a jejím úkolem je poskytovat podporu zejména oddílovým akcím, ale nevyhne se ani nutnému papírování a samozřejmě pořádání akcí celostřediskových.