Zase o něco hezčí klubovna :-)

Za pomoci dětí z oddílů, které se spolu s vedoucími oddílů v sobotu 11.5. zúčastnily půldenní brigády na klubovně, je naše základna zase o něco úhlednější. Podařilo se totiž motorovou pilou pořezat část dřeva, uskladněného u klubovny pod jabloněmi (ty také prodělaly na jaře prořezávku), vysát celou centrální chodbu, kompletně uklidit a nově uspořádat kuchyňku, vysekat a vyhrabat okolí budovy, odvézt spoustu nepotřebných věcí do sběrného dvora a mnoho dalších činností, které všechny vedly k jednomu cíli: udělat si klubovnu, kde se děti pravidelně schází k programům družit a oddílů, hezčí.

Děkujeme všem, kteří si ukrojili ze svého času a dorazili nám pomoct. I vy ostatní se můžete kdykoliv na klubovnu přijít podívat a přesvědčit se, že jsme se neflákali. Dokonce i všechny nástěnky na chodbě mají novou náplň :-)