Volební sněm - na koho to slovo padne, ten zůstáva v kole dál!

Ani se to nezdá, ale střediskové radě utekly ty více než tři roky jejího působení stejně rychle, jako dětem utíkají prázdniny nebo pracujícím vánoční svátky. V úterý 11. června se tak všichni činnovníci sešli na klubovně, aby mohli zahájit volební sněm a zvolit si nové představitele. Zároveň došlo k drobné změně ve vedení oddílů a byla jmenována spousta nových zpravodajů a organizačních pomocníků. Chcete znát výsledky voleb? Podívejte se na přehlednou tabulku...

--------------------------------------------------------

Volení členové SR (s hlasovacím právem)
vedoucí střediska - Míla
zástupce vedoucího střediska - Týnka
člen rady - Hynek
člen rady - Olda Chocholáč
--------------------------------------------------------
Vedoucí oddílu (s hlasovacím právem)
vedoucí 1. oddílu - Steve
vedoucí 2. oddílu - Orel
vedoucí 4. oddlu - Kozel
vedoucí 6. oddílu - Yetti
--------------------------------------------------------
Revizní komise (s hlasem poradním)
předseda RK - Ondra
členka RK - Hela Pavézková
členka RK - Eva Mazalová
--------------------------------------------------------
Jmenovaní činnovníci
hospodářka - Pavla Hrubá
výchovná zpravodajka - Týnka
správce klubovny - Lachtan
zpravodaj pro komunikaci - Pája
knihovnice - Kozel
archivář - Adam
zpravodaj pro sanitu - Ondra
nástěnkáři - Orel, Pavča, Týnka

Nezbývá než popřát spoustu úspěchů v jejich snad celém tříletém funkčním období, pevné nervy s papírováním a organizováním akcí a spoustu elánu pro práci s dětmi. Samozřejmě děkujeme i těm, kteří se na vedení střediska podíleli coby teď už bývalí členové (Brzda, Šok a Paťa).