U klubovny se buduje nové hřiště

Každý, kdo někdy šel k hlavnímu vchodu do naší skautké klubovny, musel projít kolem zarostlého hřiště s nerovným povrchem a neznatelnými okraji. Hned vedle něj bylo hřiště další, novější, ale v podobně žalostném stavu. Kdysi dávno přitom obě sloužila dokonce k nohejbalovým turnajům nebo zápasům ve fotbale. Protože je to víceméně jedina plocha, kde si mohou bez rizika hrát děti z celého sídliště Nádražní, které je stejně jako skautské středisko nedílnou součástí Slavkova, rozhodli se s tím Junáci něco udělat.

A tak vznikla iniciativa na obnovu hřiště v této lokalitě. Naše středisko bylo katalizátorem maratonu různých povolení, shánění peněz a schvalování záměrů právě proto, že si u paní architektky Tupé nechali vypracovat projekt na podobu nového hřiště s pískovištěm, prolézačkami a dokonce horolezeckou stěnou. Město nebylo hluché a v tomto nás podpořilo do takové míry, že nad projektem kompletně převzalo záštitu, sehnalo potřebných několik milionů korun a v současné době už několik týdnů před naší klubovnou rejdí bagry a stavbaři.

Budování nového hřiště před klubovnou

Z přiložené fotografie je patrné, že jim jde práce od ruky. Je vytvořena nová příjezdová cesta ke klubovně, zasázen trávník, vytvořeno oplocení kolem zrenovovaného zadního hřiště, vysázeny nové stromky a keře a dokonce na svém místě již stojí i zmíněná horolezecká stěna. Celé by to mělo být hotové už v tomto roce, takže na jaře si zde budou moci nejenom naše oddíly, ale i děti z blízkého sídliště hrát.

Jsme rádi, že se záměr podařilo dotáhnout do zdárného konce a že jsme u zrodu této myšlenky stáli právě my - Junáci.