Sběr železného šrotu ve Slavkově u Brna

Ve Slavkově u Brna budou na spádových místech v týdnu před sběrem umístěny cedulky, které budou označovat ideální místa pro hromadění vašeho odpadu. Na přání radnice by totiž neměly hromady být před vašimi domy, ale právě na centrálních skládkách. Zároveň si radnice nepřeje, aby skládky vznikaly na náměstí a ulicích Husova, Brněnská a B. Němcové. Bude-li to ve vašich silách, dodržte prosím toto přání.

Sběr železného šrotu

Chcete-li skutečně podpořit skauty, vyndávejte prosím šrot na hromady nejlépe až v sobotu časně ráno nebo v pátek večer. Každoročně se totiž na naší námaze přiživují nejrůznější individua, která obchází hromady a kradou zejména drahé kovy a těžké kousky. Je škoda, že pak vlastně podporujete tyto zloděje a ne děti ze skautských oddílů.

V 8:00 vyrazí od kostela, kde budou skauti mít sraz, dva viditelně označené traktory, aby nebylo možno si je splést. Postupně projedou městské ulice a sesbírají veškerý kovový odpad. Těžké věci, které se vám nepodaří vynést ze sklepa nebo zahrady vám samozřejmě brigádníci velice rádi pomohou vytáhnout na ulici. Stačí si na ně počíhat a oslovit je.

Předem vám všem moc děkujeme za podporu a doufejme nejen v to, že železa bude jako hub po dešti, ale že nám na práci bude svítit sluníčko. Protože za sněhových přeháněk, což se nám už taky stalo, to není úplně ono :-)