Pro rok 2015 je nás bez jednoho sto

Pro letošní rok se do slavkovského skautského střediska a jejich oddílů registrovalo 99 členů. Stovka nám tak unikla o jednoho človíčka, ale důležitější je fakt, že 82 % registrovaných je ve věku do 18 let, tedy děti a mládež. A to je víc než v roce minulém.

Stojí také za zmínku, že tento počet zdaleka nezahrnuje všechny, kteří skautingu v našem městě fandí. Brigád, táborů, zájezdů i besídek, které pro naše členy pořádáme, se vždy zúčastní spousta našich kamarádů, známých, rodičů nebo bývalých členů, kteří prostě jen rádi přiloží ruku k dílu nebo si chtějí popovídat s lidmi, jež tak dobře znají z dřívějška.

Každoroční "sčítání skautského lidu", tedy proces registrace, stojí spoustu úsilí každého oddílového vedoucího. Jsme rádi, že se letos celá záležitost vydařila téměř bez zádrhelu a přejeme, ať se novým i stávajícím členům oddílů v Junáku líbí!