Příjemné prázdniny!

Dalších deset měsíců programem nabytých družinovek, nějaké ty závody, výpravy a brigády mají naše oddíly za sebou. Za 14 dní je čeká už jen největší letošní akce - letní tábor. Ten se uskuteční pro všechny oddíly společně v údolí Malé Říčky nedaleko Ochozu u Brna. Táborníkům přeji za střediskovou radu perfektní počasí a málo vos (protože tamní louka je jimi proslulá) a všem bez výjimky příjemně strávené prázniny. To platí zejména  pro vedoucí a rádce, protože ti si potřebují obzvlášť odpočinout :-)