Pour Feliciter 2017

Vážení příznivci skautování ve Slavkově, vážení rodiče našich členů, vážení sponzoři, kamarádi a v neposlední řadě vážení vedoucí, rádci i ostatní slavkovští skauti, dovolte, abych vám za celou střediskovou radu poděkoval za podporu v letošním roce a popřál vám příjemné prožití vánočních svátků a dobrý vstup do nového roku 2017. A pak samozřejmě spoustu úspěchů a radosti od ledna do prosince.


.